Loading...
Forside2019-10-13T10:32:04+00:00

Strømbesparelse

Vi har i år skiftet pumper i vores boringer, og det har givet en strømbesparelse på ca. 40%

Hornum vandværk

Hornum Vandværk

Hornum Vandværk er et forbrugerejet vandværk, der drives af en bestyrelse på 5 medlemmer. Vandværket har ansat en forretningsfører som tager sig af bogholderiet, samt aflæsning af vandmålere, kundekontakten m.m. Endvidere er der ansat en vandværkspasser som står for den daglige drift på vandværket.
Når der skal laves nyanlæggelser eller foretages reparationer af ledningsnettet, har vandværket lavet aftaler med Aars vand samt HME A/S til at udføre dette arbejde.

Hornum vandværk - boring

  • Hornum vandværk har 530 forbrugere.

  • I 2018 blev der pumpet 80.000 m3 ud til forbrugerne.

  • Vandkvaliteten blev kontrolleret ved 7 vandanalyser i løbet af 2018.

  • Vandets hårdhed er 9,2° dH

0
Dagligt vandforbrug i m3
0
Ugentligt vandforbrug i m3
0
Månedligt vandforbrug i m3
0
Årligt vandforbrug i m3

Spar på vandet

Husk at tjekke dit vandforbrug løbende så du ikke pludselig overraskes af en stor regning !