Loading...
Forside2022-07-13T15:18:51+00:00

Strømbesparelse på 12,5%

Siden januar 2021 p.g.a. nye pumper

Farvel og tak til Jan
Efter 16 års ansættelse har Jan Kvitsau valgt at opsige sin stilling som forretningsfører for Hornum vandværk. Bestyrelsen takker Jan for det gode samarbejde og den loyale indsats. Hans arbejdsopgaver overdrages til et bogføringsfirma: Kontorhjælpens Vandværksadministration.

Dykkerfirmaet JH-Dyk er kommet til Hornum Vandværk for at lave et eftersyn af rentvandstanken.

Dykkeren gør klar til at gå ned i tanken for at lave en støvsugning og rensning af vægge og bund.

Hornum vandværk

Hornum Vandværk

Hornum Vandværk er et forbrugerejet vandværk, der drives af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Når der skal laves nyanlæggelser eller foretages reparationer af ledningsnettet, har vandværket lavet aftaler med Aars vand samt HME A/S til at udføre dette arbejde.

25 års jubilæum i vandværket

Olav Joensen blev første gang valgt til bestyrelsen d. 31. januar 1996, og da valgperioden er på 2 år, er han altså blevet genvalgt 12 gange siden.
I mange år har han haft posten som næstformand, og et enkelt år som formand. Siden 2012 har han også stået for driften af vandværket, og dermed været klar til at springe afsted til vandværket hvis der har lydt en alarm p.g.a. strømsvigt, en ødelagt ventil eller en anden forstyrrelse af drikkevandsforsyningen.
Olav har derfor både været med til at opstarte boringerne i Søttrup plantage, samt indføre forbrugsafregning via vandmålere,  gennemføre mange renoveringer og fornyelser i vandværket, afholde vandværkets 100 års jubilæum, og træffe utallige beslutninger til gavn for alle forbrugerne i foreningen.
Som en anerkendelse af hans indsats, fik han en vandkande i Georg Jensen design, og en opfordring til at fortsætte i mange år endnu.

Foto: Olav foran det nye filtreringsanlæg, hvor der kan aftappes vand til kvalitetskontrol.

Hornum vandværk - boring

  • Hornum vandværk har 534 forbrugere.

  • I 2019 blev der pumpet 76.000 m3 ud til forbrugerne.

  • Vandkvaliteten blev kontrolleret ved 10 vandanalyser i løbet af 2019.

  • Vandets hårdhed er 9,2° dH

0
Dagligt vandforbrug i m3
0
Ugentligt vandforbrug i m3
0
Månedligt vandforbrug i m3
0
Årligt vandforbrug i m3

Spar på vandet

Husk at tjekke dit vandforbrug løbende så du ikke pludselig overraskes af en stor regning !