Vandmålere

/Vandmålere
Vandmålere2017-05-01T19:06:04+00:00

Alle Hornum vandværks forbrugere har en vandmåler installeret. Den måler dit vandforbruget, og er dermed grundlaget for den vandregning du bliver opkrævet.
Derfor er det vigtigt at det er en vandmåler der er stabil og pålidelig, og giver en nøjagtig måling, uanset om du bruger meget eller lidt vand.

Hornum vandværk udskiftede i 2014/2015 alle vandmålerne hos forbrugerne. Vi valgte at købe “Multical 21” af det danske firma Kamstrup.
Multical 21 er en ultralydsmåler, der er hermetisk lukket og forseglet med vacuum. Det betyder at den er fuldstændig vandtæt, og der kan ikke komme kondensvand mellem glas og display.

Fjernaflæsning

Vandmåleren er forsynet med et lithiumbatteri med op til 16 års levetid, Via en radiosender sendes hvert 16. sekund en krypteret datapakke med de væsentligste måleroplysninger. D.v.s. at vores forretningsfører kan cykle en tur gennem Hornums gader, og automatisk indsamle målerdata på sin smartphone. Denne fjernaflæsning foregår dog kun 2 gange om året, nemlig d. 31.december og d. 30.juni. Udover aflæsning af forbruget, bliver der også sendt en infokode der afslører evt. lækage eller ledningsbrud. Dermed kan vandværket advare forbrugeren om at der er noget galt, så problemet kan blive løst og dermed undgå et stort vandspild og dermed en unødvendig høj vandregning. Det er dog stadig forbrugernes eget ansvar løbende at holde øje med vandforbruget, da en lækage kan betyde et stort vandspild i det halve år der går indtil næste fjernaflæsning.

Vandur

Spar på vandet

Husk at tjekke dit vandforbrug løbende så du ikke pludselig overraskes af en stor regning !