Takster / priser

/Takster / priser
Takster / priser2022-12-29T10:30:50+00:00

Lille stigning af vandpriserne i 2023:

Med baggrund i de stigende el-priser, bliver der i 2023 en stigning på både faste og variable afgifter. Det faste bidrag stiger med 45 kr. pr. år, og målerlejen med 20 kr. pr. år. Den variable afgift stiger med 20 øre pr. 1000 liter vand.
Selvom vandværket gennem investeringer i nye pumper har reduceret el-forbruget de seneste 5 år, er udgifterne i 2022 steget til det tredobbelte i forhold til 2021.

Hornum vandværks takstblad, indeholder takster for driftsbidrag, tilslutningsbidrag samt gebyrer.

Takstbladet er udarbejdet af Hornum vandværk, og er godkendt af Vesthimmerland kommunes natur- og miljø-sekretariat, i henhold til vandforsyningsloven §53 stk.1

Gældende takster kan ses eller downloades her:

SE TAKSTBLAD 2023

SE TAKSTBLAD 2022

SE TAKSTBLAD 2021

Vandspild er dyrt !

Ejendomme der er tilsluttet kloak, bliver udover betalingen til Hornum vandværk, også opkrævet en vandafledningsafgift pr. m³ vand, af Vesthimmerlands vand A/S.
Vandafledningsafgiften beregnes på baggrund af vandforbrug (m³) for hver enkelt vandmåler, som Hornum vandværk oplyser til Vesthimmerlands vand A/S én gang om året.

Pris-eksempel for en husstand som bruger 120 m³ vand om året:

Fast afgift = 540 kr.
Vandafgift = 396 kr.
Statsafgift = 750 kr.
Vandafledningsafgift = 4.409 kr.
Moms = 1523 kr.
I alt = 7618 kr.

Eksempel på vandforbrug

Klik på kortet for at se det i stor format.

Spar på vandet

Husk at tjekke dit vandforbrug løbende så du ikke pludselig overraskes af en stor regning !