Historie

/Historie
Historie2017-10-25T20:43:29+00:00

Hornum vandværks historie

2017:

Vandværket får egen hjemmeside, hvilket betyder mere og bedre information til forbrugerne.

2014-15:

Forbrugerne får installeret nye vandmålere, som måler forbruget med ultralyd.

2013:

Der bliver lavet aftale med Aars vand, som herefter står for driften af ledningsnettet.

2007:

Jan Kvitsau ansættes som forretningsfører, og erstatter kassereren som går på pension.

2002:

Opstart af to nye boringer i Søttrup plantage. Start d. 22.november 2002. Etableringen kostede ca. 1.2 mio. kr. Vandværket får tilladelse til at indvinde 100.000 m³ om året fra boringerne. Den gamle boring fra 1977 overdrages som markboring til landmand Flemming Pedersen. Der laves nye installationer i vandværksbygningen (filter, udpumpningsanlæg m.m.)

2001:

Vandværket bliver en del af hjemmesiden www.hornumogomegn.dk.

1994:

Forbrugerne får installeret vandmålere, og skal nu betale efter forbrug, i stedet for en fast afgift.

1977:

Oprettelse af ny boring, i det sydøstlige hjørne af matr. 4A, umiddelbart bag Grønnegade 19.

1950-51:

Vandværket køber en grund af Hornum elværk, Matrikel 4mu (senere vandværksvej 5A). Der opføres en bygning på grunden, og der etableres to nye boringer i 1951, med tilladelse til oppumpning af 100.000 m³ vand om året.

1911:

Vandværket blev oprettet af håndværker-foreningen, efter opfordring af en del borgere i Hornum. Værket havde i starten 74 forbrugere, og der blev etableret en pumpestation på matrikel 4iv Ulstrup by. Den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 11. juli. Til at finansiere værket blev der optaget lån på 10.000 kr. i Bikuben med kommunegaranti, desuden blev der lånt 1.400 kr. hos en lokal borger. Med en sum på 11.400 kr. blev arbejdet indledt, da værket kun kostede 11.229,94 kr. var der en driftskapital på 170,06 kr. Prisen på vand var dengang fra 10,00 kr. til 30,00 kr. pr husstand, udregnet efter antal haner i huset.

Spar på vandet

Husk at tjekke dit vandforbrug løbende så du ikke pludselig overraskes af en stor regning !